Prisen til den Digitalt Ansvarlige Leder 2019 går til….

DI Digital kunne ikke have planlagt det bedre, end at afholde sit årsmøde 2019 midt i både en EU og en Folketingsvalgkamp især når temaet omkring digital ansvarlighed var på dagsordenen. Det var nok mere udtryk for et tilfældigt lykketræf end gennemført planlægning, men når det nu var, så kunne det næppe have været udnyttet meget mere eksplicit end tilfældet blev. Det vender jeg tilbage til.

Årsmødet blev åbnet af DI Digitals formand og Netcompany adm. direktør André Rogaczewski, der indledningsvis kom med sit bud på en definition af digital ansvarlighed. Rigtig set, at vi er nødt til at definere hvad det er vi taler om, når vi taler om digital ansvarlighed og at det nok kommer til at tage nogle årsmøder, før der er bred enighed og konsensus hele vejen rundt. Her blev der i første omgang lagt op til at tage fat på 3 områder:

  • Ledelsen er ansvarlig for, at udnytte de nyere teknologiske muligheder for at skabe vækst og fremgang for den pågældende organisation og dermed også for Danmark.
  • Ledelsen er ansvarlig for at vedligeholde og udbygge relevante digitale kompetencer.
  • Ledelsen er ansvarlig for at lede sin organisation gennem den ’svære’ digitale transformation med så få tab af menneskelige ressourcer som muligt.

Det er gode bud, der understreger vigtigheden af, først og fremmest at se digitalisering som en investering i en økonomisk bæredygtig fremtid fremfor en omkostning til at holde den enkelte organisations maskinrum effektivt kørende.

De primære ledelsesudfordringer, når forretningsmodellen bliver digital handler ifølge Per Tejs Knudsen, adm. dir. cBrain om at udvikle sine egen dybe indsigt og kompetencer som leder af den digitale transformation. Herunder at der med digital ansvarlighed uundgåeligt følger et vist niveau af bureaukrati, ikke mindst da det er måden at styre den offentlige sektor på. Og det lader til at vi i Danmark kan være stolte af, at have fundet den rette balance, siden vi i 2018 blev kåret til #1 eGovernment i FN regi.

Apropos FN, så var det både inspirerende og interessant at se en startup virksomhed som Proce Institute præsentere en metode og et værktøj til at koble digitalisering med implementering af de 17 Verdensmål.

De store linjer blev også malet op i en panel debat eller battle primært mellem Christine Sørensen, politisk chef, Google og formand for TechDK Kommisionen, Stine Bosse. Til spørgsmålet om man skal regulere de store tech giganter, kom der et klart ’ja’ fra Stine Bosse. Når man er en stor dominerende spiller på det digitale marked, så har man et særligt ansvar. Det budskab synes at stå særlig klart tilbage efter Margrethe Vestagers kommissærpost og får forhåbentlig lov til at bestå også efter et værdigt kandidatur til endnu en toppost i EU. Herhjemme bliver det interessant at følge TechDK Kommisionens videre arbejde med deres 3 temaer indenfor demokrati, økonomi og kultur. Deres arbejde kan forhåbentligt danne et samfundsfagligt fundament for at flere danske politikere kan danne deres holdning og dermed byde ind med deres digitaliseringspolitik – valgkamp eller ej.

På det kulturelle område bød Maria Rørbye Rønn, DR generaldirektør og Ultra:bit koderne Freja og Andreas ind og præsenterede på forbilledlig vis projektet Ultra:bit. En hel årgang 4. klasses elever har med støtte fra Industriens Fond fået deres egen mikrocomputer – en såkaldt BBC micro:bit – som eleverne arbejder med at lære at kode i skoleundervisningen.

Kodning er nøglen til at forstå og deltage i vores digitale samtid. Projektet Ultra:bit er blevet udviklet med en ambition om at inspirere børn til at blive mere end blot passive storforbrugere af teknologi. Ultra:bit skal være med til at løfte børns forståelse for teknologi og gøre dem i stand til at være skabende med teknologi og ønsket er, at projektet samtidig opbygger en aktiv stillingtagen til teknologi hos børn.

Med udgangspunkt i DR Ramasjang og DR Ultra platformene og dermed et massivt afsæt i en høj gennemslagskraft blandt 4.-6. klasserne har DR evnet at formidle projektet helt ud i børnehøjde og samtidig skabe en solid grobund ikke mindst blandt pigerne for at udvikle den næste generation af digitalt kompetente indfødte 2.0, hvilket lover godt for fremtidens ledere og politikere.

DR med generaldirektør Maria Rørby Rønn i spidsen er dermed i mine øjne den ubestridte og fuldt fortjente vinder af Prisen* for den Digitalt Ansvarlige Leder 2019!

*Prisen for den Digitalt Ansvarlige Leder findes endnu ikke, men opfordringen er hermed givet videre til DI Digital.