Hvor mange Security Incidents?

Ingen, der arbejder med IT er i tvivl om, at truslen omkring IT sikkerheden er kraftigt stigende. På ’Advanced Threat Protection – How To’ eventet arrangeret af Computerworld tirsdag den 24. maj 2016 blev der for at understrege pointen fremvist en graf med et tal på 60 millioner security incidents worldwide i 2015 – en stigning på 38% fra 2014. Og trenden fortsætter kun opad. Men hov – lad os…

Tillid til håndtering af data

Professor i anvendt etik og afdelingsleder ved Aalborg Universitet København Thomas Ploug mener, at vi kun har set toppen af isbjerget med læk af følsomme persondata. Der er ifølge ham, medlem af Det Etiske Råd siden 1. januar 2011, behov for langt skrappere regler for datasletning og kontrol over egne persondata jf. blogindlæg på Version2, tirsdag den 26. april 2016. Konsekvenserne for den enkelte spænder fra ændring af måden andre…