Privacy Policy

Lauberg Consulting overholder den til enhver tid gældende danske persondatalov og EU-persondataforordningen (GDPR). Lauberg Consulting behandler kun almindelige persondata, hvilke der er behov for at behandle i forbindelse med samarbejde med kunder. Spørgsmål kan stilles til ved at kontakte os på velkommen@laubergconsulting.com:

Dataansvarlig
Lauberg Consulting ApS
Furesø Parkvej 53
2830 Virum
CVR-nummer: 37507458

Vores behandling af almindelige personoplysninger
Vi behandler kun almindelige personoplysninger, som du eller anden part har udleveret til os i forbindelse med en forretningskontakt. Uden disse oplysninger ville vi ikke kunne samarbejde.

Typisk drejer det sig om disse almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Kundenummer
 • Data, der kan henføres til din virksomhed og virksomhedens forretning.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi bestræber os efter at slette personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans og straks ved tilbagetrækning af samtykke til markedsføringsaktiviteter. Dog opbevarer vi altid personoplysninger ifm. gennemførte salg af ydelser i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Oplysningspligt
Det, skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Lauberg Consulting er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at yde rådgivning og sparring under hensyntagen til EU persondataforordningen.
 • At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale, kontrakt eller samtykke.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger som navn, adresse og kontaktdetaljer.
 • At data udelukkende opbevares fysisk indenfor EU
 • At vi udelukkende videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere som f.eks. offentlige myndigheder, revisor og databehandlere, med hvem vi har indgået en databehandleraftale.

Dine rettigheder jf. EU persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du flere rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, samt profilering
 • Retten til at flytte dine personoplysninger.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til den dataansvarlige.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk.

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne kan fjernes fra vores sikkerhedskopi-systemer. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Juridiske årsager
Lauberg Consulting kan videregive almindelige personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Informationssikkerhed
Vi beskytter vore data, herunder almindelige persondata mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse, som vi lagrer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Lauberg Consulting ApS.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af bl.a. risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Lauberg Consulting.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når/hvis vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante tilsynsmyndigheder f.eks. Datatilsynet.
Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side.

Sidst opdateret: 18. november 2021