Opnå varige resultater gennem målrettede forandringer.

CasesOmkring 80% af alle IT Service Management-initiativer opnår langt fra at få det fulde udbytte af investeringen. Det er et skræmmende højt tal, der bunder i flere faktorer som f.eks. en stigende kompleksitet, mangel på kvalificerede resourcer og mangel på strategisk fokus.

Den klassiske model, hvor teknologi, processer og menneskelige resourcer spiller sammen om at skabe den samlede værdi, er under stærkt pres fra de seneste års rivende teknologiske udvikling. Der vil derfor være store fordele ved at overveje, hvordan din organisation er bedst gearet til at kunne skabe varige resultater ud af de nye muligheder? Hvilke processer kan du genbruge og justere til, og hvor skal du etablere nye processer?

Spørgsmålet er, hvordan du skaber solide rammer for en optimal forandring af din organisation, med det formål at danne grundlag for nye teknologiske services?

Modenhedsanalyser er et godt og simpelt værktøj til at målrette dine forandringer henimod at opnå varige resultater i dit service- og proceslandskab:

  • Er roller og ansvar forankret i organisationen?
  • Er processen utilstrækkelig beskrevet eller unødigt kompliceret?
  • Er strategi og risici afdækket?
  • Hvordan bliver effektiviteten af processen evalueret?
  • Hvordan kan jeg få træning og hjælp til at følge processen?

Få yderligere information om, hvad modenhedsanalyser kan gøre for din organisation.

Kontakt Lauberg Consulting.