Forebyggelse og behandling af stress

WHO har forudsagt at 70% af alle sygdomme vil være livsstilsbetingede i 2020 og heraf er stress en væsentlig parameter i ligningen. Det er efterhånden veldokumenteret at stress relaterer sig til sygdomme såsom inflammation, diabetes og hjerte-kar sygdomme. Dermed er stress en væsentlig indirekte årsag til voksende udgifter i sundhedssektoren estimeret til 686 mio. kr. årligt (kilde: Lev Vel delprojektet Forebyggende Selvmonitorering 9. Januar 2012). Stress er blevet et samfundsproblem,…