Her kan ses korte beskrivelser af en række cases, som Lauberg Consulting har haft ansvaret for.

Case: Modenhedsanalyse

ModenhedsanalyseI en europæisk IT organisation til support af 32 lokale salgskontorer var IT support-processerne vidt forskellige afhængig af historikken på det pågældende kontor.

Gennem en række strukturerede interviews blev både slutbrugere og IT professionelle involveret i at formulere en liste af forbedringsforslag. Denne information blev brugt til at definere et projekt med fokus på at simplificere og standardisere hen imod én fælles IT support model.

Resultatet af modenhedsanalysen blev efterfølgende anvendt til at gennemføre et målrettet træningsforløb for 23 IT professionelle på tværs af 32 lokalkontorer.

Case: Målrettet træning

Målrettet træningNye eksterne krav skulle implementeres samtidig med at en ny version af en standard operating procedure skulle rulles ud i organisationen. I situationen var det oplagt at effektivisere træningsindsatsen gennem et fælles træningsforløb.

Træningsbehovet blev identificeret og en træningsklasse på kun 2 timers varighed blev udviklet fra bunden.

Mere end 200 medarbejdere blev trænet enten via klasseværelse eller web-baseret træning på tværs af en global IT organisation.

Case: Simple og robuste processer

Keep It SimpleMed stor fokus fra topledelsen var målet at minimere den administrative byrde ifm. læsning af Standard Operating Procedures (SOP’er) samt at højne kvaliteten af processerne i virksomheden.

En struktureret review proces med 80 reviewere gav input til det optimale indhold. Format og sprog i SOP’en blev yderligere optimeret med henblik på læsehastigheden.

Resultatet blev, at processen blev skåret helt ind til benet, og at sideantallet blev reduceret fra 55 til 30.

Case: Multisourcing af IT services

IT-servicesI forbindelse med overgangen fra IT projekt til drift opstod der et behov for at ændre aftalegrundlaget med flere leverandører af IT-driften fra en timebaseret til en service-orienteret aftale.

Der blev formuleret klare kontraktuelle krav til IT driften understøttet af KPI målinger med blik for både helhed og del-leverancer.

Efterfølgende blev systemdriften stabiliseret og antallet af incidents reduceret fra 800 per måned til 50 per måned. Derudover blev dialogen mellem forskellige leverandører professionaliseret gennem struktureret rapportering.

Case: IT principper

IT-principperI en stor, global farmaceutisk virksomhed blev der efterspurgt klare globale retningslinjer og rammer i forhold til IT governance, IT-udvikling og support.

Med udgangspunkt i TOGAF blev en række globale IT principper for Master Data Governance, Application Management, Security og Infrastruktur formuleret.

Herved blev en tung administrativ byrde til videreudvikling af en central kontrolinstans undgået til fordel for decentrale beslutninger til gavn for den lokale forretningsenhed.

Case: Rollebaseret adgangskontrol

Rollebaseret adgangskontrolStandardsystemer, her BMC Remedy, bliver leveret med fleksible muligheder for at styre adgangen til op imod 50-100 separate funktioner. Hvis ikke der er fokus på området, kan dette resultere i en administrativ tung og fejlbehæftet adgangskontrol.

Ved analyse af slutbrugernes faktiske behov blev der i dette tilfælde defineret bare tre niveauer af rollebaseret adgangskontrol til BMC Remedy samt retningslinjer for at anvende dem.

Dette gjorde tildeling og vedligehold af den rette adgang til systemet nemt og simpelt efterfølgende.